Videos.

Pulpo de Riveira / Polbo de Riveira
Almeja Babosa / Ameixa Babosa
Limpieza de Estrellas de mar / Limpeza de Estrelas de mar
Extracción de la Navaja / Extracción da Navalla
Extracción de la Navaja con aire/ Extracción da Navalla con aire
Siembra de la Navaja / Sementeira da Navalla
Os videos amosados nesta sección foron cedidos por cortesía da productora Servizos Audiovisuais Galegos SAGA TV